Search:
0
Shopping cart

No products in the cart.

Departments

The International Relations

המחלקה ליחסים בינלאומיים הוקמה בשנת 2009, במלאת 25 שנה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ביוזמת אדר’ סעדיה מנדל שכיהן כיו”ר שלה בשנותיה הראשונות ובאישור הנהלת המועצה. לתפקיד מנהלת המחלקה מונתה תמר טוכלר, מנהלת מחוז תל אביב, שבמהלך השנים הובילה מספר שיתופי פעולה ופרויקטים בינלאומיים בתחום השימור והמורשת התרבותית. בשנת 2012 נבחר שמואל בן טובים , אשר כיהן כציר הכלכלי בשגרירות ישראל בלונדון, כיו”ר החדש של המחלקה.

המחלקה ליחסים בינלאומיים הוקמה במטרה להרחיב את הידע המקצועי בתחום השימור על כל היבטיו ולחשוף את פעילות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לאנשי מקצוע וארגוני שימור מחו”ל. את המחלקה מלווה ועדה ציבורית של אנשי מקצוע ומומחים בעלי ניסיון וקשרים מקצועיים עם נציגי ארגונים ומוסדות ברחבי העולם.

בסיועה של הוועדה קודמו מספר פרויקטים ויוזמות, בהם פרויקט מחקרי על מדיניות שימור מתחמי בצוותא עם אוניברסיטת יורק באנגליה, שבמסגרתו התארח בארץ מתמחה מהרשות הפדראלית האמריקאית; קידום קשרי עבודה  עם מרכזי שימור בפריס, צרפת, ובלובן, בלגיה, ועם ארגוני שימור מגרמניה (בהם גם בית ספר למקצועות הבנייה מברלין), במלטה, בהולנד, בארה”ב ועוד.

בנוסף, יזמה המחלקה השתתפות נציגי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בכנסים בינלאומיים, פעלה להוצאת משלחות מקצועיות לחו”ל, אירחה דיפלומטים ומשלחות זרות מחו”ל, קידמה כנסים והשתלמויות בתחום השימור עם מומחי שימור מהעולם, ויצרה קשר עם הקורפוס הדיפלומטי בישראל לשם שילובו בקידום פרויקטים של שימור.

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות וארגונים נוספים בארץ לקיום ימי עיון, תערוכות וסדנאות מקצועיות, בהם איקומוס ישראל, רשות העתיקות, הטכניון, אוניברסיטת בר אילן, בצלאל, אוניברסיטת תל אביב, עיריית תל אביב ועוד.

חברי הוועדה ליחסים בינלאומיים:
היו”ר שמואל בן טובים, מנהלת המחלקה תמר טוכלר, דניאלה שמיר, פרופ’ שמעון שמיר, פרופ’ עירית עמית כהן, יצחק רוגוב, מיקי כהן, מיכה כהן, אורית נוקד, גילה אלירן, ד”ר ערן אלדר, עו”ד ניקול לוין, מוניקה כהן, זאב מחנאי, יהודית קופר-וייל, אריק פרוינד, אדר’ ערן מורדוכוביץ, אדר’ ענת ברלוביץ, לאה שמיר-שנאן ושלמה קופל – המשנה למנכ”ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

אנחנו וגם אתם יכולים להשפיע ולשנות!

אם יש לכם קשרים, רעיונות לפרויקטים ולגיוס משאבים כמו גם מוטיבציה לסייע, נשמח לשמוע מכם.
ניתן לפנות אלי במייל tuchler@shimur.org.il

או לפנות למשרדינו בטלפון 03-5059197 שלוחה 105, או בטלפון 03-5014484. פקס: 03-5034828

בברכה,

תמר טוכלר

מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

Contact the department

    Cookies

    This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

    Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

    By using this Site or clicking on "I agree", you consent to the use of cookies.