חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

הודעה על אסיפה כללית ובחירות למוסדות העמותה

פורסם: 7.7.2020

 

י”ג בתמוז תש”ף
5 ביולי 2020

לכבוד
חברי עמותה
“מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל”

שלום רב,

הנדון: הודעה על אסיפה כללית ובחירות למוסדות העמותה

בהתאם לתקנון העמותה “מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל”, ביום שישי, ט”ו אלול תש”ף,
4 בספטמבר 2020 תתכנס האסיפה הכללית של העמותה בבית הספר החקלאי מקוה ישראל
בין השעות 08:30 – 13:00.

במסגרת אסיפה זו יתקיימו גם בחירות לחבר הנאמנים של העמותה, לוועד המנהל, ולוועדת ביקורת.

בחירות:

1. ועדת הבחירות מונתה על ידי הוועד המנהל של העמותה בהתאם לתקנון ותהיה אחראית על ניהול
הבחירות.

2. חברי ועדת הבחירות שנבחרו הם: יוסף בר נתן – יו”ר, מיכאל גינזבורג, יפה סגל.

3.בהתאם לתקנון, האסיפה הכללית תבחר:
40 חברים לחבר הנאמנים,
7 חברים לוועד המנהל (5 חברים נוספים יבחרו על ידי חבר הנאמנים כאשר יתכנס לישיבתו הראשונה)
3 חברים לוועדת ביקורת.
ציבור חברי העמותה מוזמן בזאת להגיש מועמדות להיבחר כחבר בחבר הנאמנים, כחבר בוועד המנהל או
כחבר בוועדת הביקורת.

על פי החלטת ועדת הבחירות, היום הקובע לעניין הזכות לבחור* ולהיבחר לוועד המנהל, לחבר הנאמנים
או לוועדת הביקורת נתונה לכל מי שהינו חבר עמותה ביום רביעי, כ”ב באדר תש”ף, 18.3.2020 (להלן:
“המועד הקובע”).

*על פי תקנון העמותה, חבר יוכל לבחור למוסדות העמותה ובלבד שחלפו 3 חודשים מיום אישורו כחבר
בעמותה.

הגשת מועמדות:*
כל חבר עמותה במועד הקובע, המעוניין להגיש מועמדות להיבחר לאחד התפקידים הנ”ל, מתבקש לשלוח,
עד ולא יאוחר מיום שלישי, כ”ט בתמוז תש”ף, 21 ביולי 2020 בשעה 16:00 טופס מועמדות בנוסח המצ”ב
כשהוא חתום אל: משרדי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לידי רויטל חפץ.

*חברי עמותה שהגישו מועמדות טרם ימי הקורונה והקפאת הליך הבחירות, מועמדותם תקפה (אין צורך
להגיש מועמדות מחדש).

ניתן להעביר טופס המועמדות באמצעות:
• פקס: 1533-5086625
• דואר: מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, (לידי רויטל חפץ)
בית הספר החקלאי מקוה ישראל 5891000
• דוא”ל: revital@shimur.org.il

חבר עמותה יכול להציע מועמד אחר, מלבדו, בתנאי שהמועמד הינו חבר עמותה במועד הקובע ולטופס
ההגשה יצורף אישור בכתב מהמועמד להגשת מועמדותו.

למען הסר ספק, טפסים שיגיעו למועצה לאחר יום שלישי, כ”ט בתמוז תש”ף, 21 ביולי 2020 בשעה 16:00 ייפסלו.

אחריות המועמד לוודא, כי הטופס שהועבר בפקס ו/או בכל אמצעי אחר התקבל. (טלפון לברורים: 03-5086625).

מועמדות שתוגש בדוא”ל תיענה באישור בדוא”ל על קבלתה. האחריות לוודא כי נתקבל אישור מוטלת על מגיש המועמדות בלבד.

רשימות המועמדים יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה (www.shimur.org.il ) עד ליום חמישי, ט’ באב תש”ף, 30 ביולי 2020.
כל חבר רשאי לבדוק בטלפון הנ”ל אם שמו נכלל בספר הבוחרים.

ערעורים על אי קבלת מועמדות או על אי הכללה בספר הבוחרים יוגשו לוועדת הבחירות באמצעות רויטל
חפץ עד ליום ראשון, י”ט באב תש”ף, 9 באוגוסט 2020 , באחת הדרכים שנזכרו לעיל להגשת המועמדות.

נבקש את החברים להגיע לאסיפה הכללית ביום שישי, ט”ו באלול תש”ף, 4 בספטמבר 2020 בבית הספר
החקלאי מקוה ישראל, כשהם מצוידים בתעודה מזהה על מנת שיוכלו להצביע (תעודת זהות, דרכון או רישיון
נהיגה תקפים בהם מצוין מספר תעודת הזהות וקיימת תמונה).

הזמנה רשמית תשלח אל חברי העמותה לפני מועד האסיפה (בהתאם לתקנון העמותה).

בברכה
              שלמה הלל                                                                    אורי אור                                                         עמרי שלמון
                 נשיא                                                                  יו”ר הוועד המנהל                                                       מנכ”ל
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל                           מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל                      מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

העתק:
חברי וועדת הבחירות

הישארו מעודכנים

  חדשות ועדכונים אחרונים

  נגישות

  • גודל פונטים

  מקרא נגישות

  לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
  למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

  בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

  • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
  • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
  • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
  • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
  • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
  • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

  ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

  • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
  • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
  • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
  • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
  • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
  • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
  • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
  • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
  • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

  במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא