חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

היערכות ומענה לרעידת אדמה בנכסי מורשת התרבות בישראל

מדריך היערכות למצבי חירום עבור נכסי מורשת תרבות
נוהל להכנת תיק שטח לאתרים ונכסי מורשת תרבות
מדריך לשיקום פריטים של נכסי תרבות לאחר מצב אסון

עורכים | מיכאל כהן, יעל קליגמן, שרון תג’ר

עריכת לשון | ראומה יצחקי, יעל פורמן נעמן
עיצוב גרפי | ערן צירמן
החוברת נכתבה על ידי פורום פרומידה ישראל במסגרת פרויקט PROMEDHE
אשר מומן על ידי הקהילה האירופאית
החוברת רואה אור בתמיכת ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה
ורשות העתיקות, מינהל שימור
ינואר 2019
עורכים | מיכאל כהן, יעל קליגמן, שרון תג’ר
דף השער: סימני רעידת האדמה משנת 749 לספירה בעיר סקיתופוליס (בית שאן).
צילום: מיכאל כהן, 2016

מדריך היערכות ומענה לרעידות אדמה באתרי ונכסי מורשת תרבות-ינואר 2019

 

נספחים למילוי דיגיטלי מדריך היערכות ומענה לרעידות אדמה באתרי ונכסי מורשת תרבות – 2019

נספחים למילוי דיגיטלי תיק שטח היערכות לרעידות אדמה באתרי ונכסי מורשת תרבות – 2019

חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה מפרטים-2018