חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

אמץ אתר היסטורי

"אמץ אתר היסטורי בסביבת בית הספר", החוברת

 
פרק א’ – תכנית פעילות לצוות בית הספר
• רציונל התכנית.
• עשרה אבני דרך לבניית תכנית אימוץ אתר היסטורי בסביבת בית הספר.
• אימוץ אתר היסטורי פעיל (אתר ששוקם, נפתח לקהל ויש בו צוות הדרכה).
• שילוב פרויקט אימוץ אתר בתכנית הלימודים הבית ספרית.
 
פרק ב’ – מערכי שיעור ופעילויות לתלמידים
• שיעור הכנה – החפץ הזה הוא אני לכיתות ג’- ח’.
• שיעור הכנה – שימור עכשיו לכיתות ז’- ט’.
• סיור הכרות עם האתר ההיסטורי לכיתות ד’- ט’.
• בראי ההיסטוריה לכיתות ז’- ט’
• סקר שטח – גיאוגרפיה באתר לכיתות ד’- ט’.
• להתכתב עם מבנה עתיק – כתיבה יוצרת באתר לכיתות ה’- ט’.
• תיעוד – מצלמים באתר לכיתות ו’- ט’.
• עיצוב סמל (לוגו) לאתר לכיתות ב’- ט’.
• סיפור נולד – סדנת מספרי סיפורים לכיתות ד’- ז’.
• מדריכים צעירים – לכיתות ה- י”ב.
 
פרק ג’ – נספחים
• הפקת אירוע בית ספרי באתר היסטורי
• שרים שימור
• על השימור וחשיבותו- ראיון עם האדריכל פרופ’ סעדיה מנדל.
• סיפור הצלחה- בית ספר “יהודה הנשיא” בנתניה מאמץ את אתר “מצפה הים”.

רוצה לאמץ אתר?

    פרויקטי אמץ אתר נוספים