חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

קחו חלק

התנגדות להרס ברחוב גדרה

מחוז ירושלים
01.05.2012

מאת: איציק שוויקי – מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מתוך “אתרים”, גיליון 51

רחוב גדרה בשכונת רוממה בירושלים, מהווה חלק בלתי נפרד משכונת ליפתא עילית. האזור מאופיין במרקם ייחודי הראוי לשימור על פי אמות מידה מקצועיות, ואינו נכלל בתחום תכנית האב של רוממה, על אף שהמבנים הינם חלק מהעיר ההיסטורית (שכונת ליפתא).

המועצה לשימור אתרים הגישה התנגדות לתכנית להרוס ברחוב שני בתים לשימור ולשמר מבנה שלישי עם תוספות בנייה מעליו. בהתנגדות הובאו הנימוקים הבאים: התכנית לא הוצגה בפני ועדת השימור העירונית; התכנית גם לא נדונה בוועדה המקומית, למרות שהיא מציעה שינוי במרקם הקיים וכוללת המלצות של אנשי מקצוע בעירייה שלא זכו להתייחסות; התכנית היא בהיקף של 3.5 דונם וסמוכה לשכונת רוממה – על גבול תכנית האב, ולכן מחייבת הפרשות לצרכי ציבור בהיקף של למעלה מ-40 אחוז, אך היא הפרישה 80 מ”ר בלבד לשטח ציבורי פתוח ודרך בשטח של 397 מ”ר, שכל תכליתה לשרת את הבנייה החדשה. 

המועצה אף טענה כי לאור המדיניות החדשה של העירייה והוועדה המחוזית בנושא העיר ההיסטורית, הכלולה בתכנית המתאר החדשה לעיר, מן הראוי היה לבחון מחדש את תכנית ההריסה, על מנת לתת לנושא השימור את המקום הראוי, בין היתר על ידי בחינת חלופות בנייה והעברת חלק מהמבנים כהפרשות לצרכי ציבור והקטנת אחוזי הבנייה, תוך התאמה לסביבה. לאור התנגדותנו, הוחלט להחמיר את היבט השימור בתכנית והיא תכלול הוראות פרטניות, תוך שילוב יועץ שימור בכל השלבים. כמו כן ההפרשות לציבור בדגש על שטחים פתוחים ובנויים עלו משמעותית.

עדכון: הוועדה המחוזית החליטה לשמר את הבית והבנייה החדשה תשולב במתחם.

מעוניין לקחת חלק?

    מאבקים ציבוריים נוספים