חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

מכרז פומבי 002/19 לשירותי אדריכלות בפרוייקט בתי המייסדים

 

להורדת קובץ שאלות ותשובות לאור פניות ספקים לחצו כאן

 

ניתן לראות רשימה מלאה של תנאי המכרז בטופסי הרישום שלהלן:

 שימור – מוזיאונים – מסמכי מכרז – להורדה

שימור – הסכם אדריכל למכרז – להורדה

נספח 1א3
https://drive.google.com/open?id=1thnxoHsXuxt90Xf18f0c2neUu_hliJRT

ונספח 2א2
https://drive.google.com/open?id=1hTNMWWRUbdGA_XmDExu-cWOiYa6fAZif

 

הערות בדבר מכרז זה :
1. יש לשים לב לתיקון טעות בנספח 2י’ “מחירון מכרז”, בשכ”ט ליועצים מקצועיים.
2. שאלות הבהרה עבור מכרז 002 ניתן להעביר עד ה 6 ליולי.
3. התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרים.
4. מי המעוניין לקבל את התשובות ישירות לדוא”ל, מוזמן לשלוח את כתובתו לכתובת זו ELAD@SHIMUR.ORG.IL

 

לעיון בעותק פיזי ניתן להגיע למשרדי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

בימים א-ה, בין השעות 15:00-9:00לפנות לתחום פיתוח וחינוך, אצל שרית 03-5086620, בכתובת ביה”ס החקלאי מקוה ישראל

אלעד בצלאלי, מנהל תחום פיתוח וחינוך, 052-3418446, elad@shimur.org.il

ההצעות יתקבלו עד ל 21.7.19 עד השעה 15:00 בצהריים

הגשת ההצעות תעשה כמפורט בטופסי הרישום